صفحه اصلی

شرکت سازه کشت کاوه بوکان

 

 • تولید کننده انواع بذرکار- کودکارهای کشت مستقیم 11 و 13 و 15 ردیفه
 • تولید کننده انواع بذرکار- کودکارهای کم خاکورزی 16 و 18 و 20 ردیفه
 • تولید کننده انواع بذرکار- کودکارهای کشت مستقیم دیسکی
 • تولید کننده انواع خاک ورزهای حفاظتی و چیزل پکر
 • تولید کننده گاوآهن های یکطرفه و دو طرفه 
 • دارنده نشان ملی برترین تولید کننده ادوات کشاورزی در سال 1395
 • داراي 12 گواهينامه از مرکز آزمون ماشينهاي کشاورزي ( وزارت جهاد کشاورزي)
 • داراي گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ايزو (2015-9001) از QScert
 • دارای نشان ملی استاندارد برای انواع خاک ورزهای مرکب حفاظتی 
 • دارای نشان ملی استاندارد برای انواع بذرکار های خطی کار
 • داراي گواهينامه تنفيذ کيفيت رتبه در جه 1 براي گاوآهن دوطرفه 3 خيش